تمام مطالب دسته بندی: تهران
تهران | شهر ۷۲ ملت

تهران | شهر ۷۲ ملت

تهران شاید برایتان عجیب باشد اگر بشنوید که تهران با این همه تکنولوژی و امکانات مدرنی که دارد، حدود ۲۵۰ سال پیش یکی از روستاهای شهر ری بود. شهر ری، روزگاری پایتخت سرزمین پارس و یکی از شهرهای مهم سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می شد. تهران که دارای آب و هوای خوبی بود، اولین بار در زمان نادر شاه مورد توجه قرار گرفت و در دوره صفویه به دلیل وجود بقعه امامزاده سید حمزه، جد بزرگ خاندان صفویان، کم کم رونق گرفت و در نهایت در سال ۱۱۶۴ ه.ش. توسط آقامحمد خان قاجار برای اولین بار به عنوان پایتخت انتخاب شد و همچنان ادامه دارد. تهران با وسعت ۷۳۰ کیلومتر مربع، بزرگترین شهر ایران محسوب می شود. همچنین با […]