تمام مطالب دسته بندی: گلپایگان
ارگ گوگد

ارگ گوگد

  ارگ گوگد گلپایگان در گذشته کاروانسراها نقش تعیین کننده ای در مسیرهای مواصلاتی شهرها به یکدیگر داشتند، به ویژه جاده ابریشم که شاهراه بین المللی تجارت بود. ارگ گوگد یکی از این کاروانسراهای معروف جاده ابریشم است. در این نوشته کوتاه سری به ارگ گوگد خواهیم زد، با ما همراه باشید. ارگ گوگد یکی از بزرگترین بناهای خشت و گلی ایران، بعد از ارگ بم است که قدمت آن به اواسط قرن ۱۰ ه.ق. برمی گردد. این ارگ تاریخی با ۶۴۰۰ مترمربع مساحت به شکل یک مربع است و چهار برج هم شکل و قرینه در چهار گوشه آن قرار دارد. ارگ گوگد کارکرد های متفاوتی داشت به این صورت که در زمان حمله متهاجمین، به عنوان یک پادگان […]